ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน ตำแหน่งวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน ตำแหน่งวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี ตำแหน่งวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ
ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ กรมที่ดิน (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ กรมที่ดิน (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน กรมที่ดิน (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน กรมที่ดิน (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)

ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ และตำแหน่งวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ และตำแหน่งวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ
--------------------------------------------------------------

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ใบแจ้งที่อยู่

ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
-------------------------------------------------------------

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ
(ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัด ชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ
(พื้นที่ 4 จังหวัด ชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
(ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัด ชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
(พื้นที่ 4 จังหวัด ชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ใบแจ้งที่อยู่

ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน (ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน ตำแหน่งต่างๆ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน (ตำแหน่งวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ)
-----------------------------------------------------------

แนบท้ายรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ (ทั่วไป)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ (ภาคใต้)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (ทั่วไป)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (ภาคใต้)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 
ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

ผังที่นั่งสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ (ทั่วไป) Deck 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ (ทั่วไป) Deck 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ (ภาคใต้)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (ทั่วไป)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (ภาคใต้)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

กรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
กรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ