รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

( เปิดรับสมัคร 12 มกราคม - 25 มกราคม 2561 )
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

( เปิดรับสมัคร 7 พฤศจิกายน - 27 พฤศจิกายน 2560 )

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

( เปิดรับสมัคร 8 พฤษภาคม - 30 พฤษภาคม 2560 )

ปี 2559

ปี 2558

 
 

Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.


รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น