รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน
ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

( เปิดรับสมัคร 2 เมษายน - 26 เมษายน 2561 )
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

( เปิดรับสมัคร 2 เมษายน - 26 เมษายน 2561 )
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

( เปิดรับสมัคร 12 มกราคม - 25 มกราคม 2561 )
ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

 
 

Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.


รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น